Nässjö

Styrelse

Ordförande

Kjell Wikstrand
Tel: 072-500 1327
Mejl: [email protected]

Sekreterare

Gunilla Rahm
Tel: 070-304 6747
Mejl: [email protected]

Kassör

Sven-Erik Olsson
Tel: 0380-189 56
Mejl: [email protected]

Vice Ordförande

Rita Johansson
Tel: 0380-51 12 37

Ledamöter

Lennart Dahlroth

070-6004264

Mejl: [email protected]

Suppleant

Ann-Britt Carlsson

0380-12732

Per Strömdahl