Nässjö

Styrelse

Ordförande

Kjell Wikstrand
Tel: 072-500 1327
Mejl: kjewik48@gmail.com

Sekreterare

Gunilla Rahm
Tel: 070-304 6747
Mejl: gunillarahm@hotmail.com

Kassör

Sven-Erik Olsson
Tel: 0380-189 56
Mejl: svenoann@gmail.com

Vice Ordförande

Rita Johansson
Tel: 0380-51 12 37

Ledamöter

Ann-Britt Carlsson
Tel: 0380-127 32

Göran Galthe
Tel: 0380-105 44

Arne Westesson
Tel: 0380-18986

Suppleant

Mia Hanzén

Tel. 073-077 5805